เงื่อนไขการเข้าพัก

เกลอโฮสเทล อ่าวนาง

การจองห้องพัก

 • ราคาห้องพักสามารถเปลี่ยนแปลงได้
 • การจองห้องพักสามารถทำได้ผ่านอีเมล์หรือแฟกซ์
 • การยืนยันสถานการณ์จองห้องพัก โรงแรมจะส่งผ่านอีเมล์
 • หากมีการเปลี่ยนแปลงวันที่เข้าพัก หรือเวลาเข้าพัก กรุณาแจ้งทางโรงแรมเป็นลายลักษณ์อักษร
 • โรงแรมไม่สามารถยืนยันการจองโดยอัตโนมัติ หากมีการเปลี่ยนแปลงวันที่เข้าพัก หากมีการยกเลิกการจอง กรุณาดูกฏยกเลิกการจองด้านล่าง

เช็คอิน & เช็คเอาท์

 • เช็คอิน : 2:00 pm. – 10:00 pm. (14:00 – 22:00)
 • เช็คเอาท์ : 12:00 am. (12:00)
 • โรงแรมจะมีการเรียกเก็บเงินมัดจำตอนเช็คอินเพื่อเป็นเงินประกันค่าเสียหายต่อโรงแรมและสิ่งของเครื่องใช้ (500 บาทต่อห้อง หรือ 2,000 บาทต่อหลัง) และจะคืนเงินมัดจำเมื่อเช็คเอาท์
 • เช็คอินนอกเวลา (ช่วงเวลา 22:00 จนถึง 7:00 เช้าของอีกวัน) จะคิดราคาเข้าพักราคาเต็มของคืนนั้นๆ
 • เช็คอินก่อนเวลา (7:00 จนถึง 14:00) สามารถทำได้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหากมีห้องพักว่าง
 • เช็คเอาท์หลังเวลา 12:00 เที่ยงตรง จะคิดค่าห้องพัก:
  • 50% เมื่อเช้คเอาท์หลังเที่ยง - 18:00 น.
  • คิดเต็มราคาห้อง เมื่อเช้คเอาท์หลัง 18:00 น.
 • เช็คเอาท์หลังเวลา 12:00 เที่ยงตรง โดยไม่แจ้งล่วงหน้า จะคิดค่าปรับเท่ากับค่าที่พัก 1 คืน

การยกเลิกการจอง

 • เงินค่ามัดจำการจองที่พักไม่สามารถคืนได้หากผู้เข้าพักเป็นฝ่ายยกเลิกการจอง
 • กรุณาแจ้งยกเลิกการเข้าพักเป็นลายลักษณ์อักษรต่อทางโรงแรม อย่างน้อย:
  • 14 วันก่อนวันที่เข้าพัก ช่วงไฮซีซั่น (1 พ.ย - 30 เม.ย)
  • 7 วันก่อนวันที่เข้าพัก ช่วงโลวซีซั่น (1 พ.ค - 31 ต.ค)
 • ช่วง Low Season (1 พ.ค. – 31 ต.ค.) ผู้เข้าพักต้องรับผิดชอบในการจ่ายค่าใช้จ่ายเต็มจำนวนการจอง ถ้าหาก
  • แจ้งล่วงหน้าน้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันเช็คอิน
  • ‘ไม่มาเช็คอิน’ ในวันที่จองจนถึง 22:00 น.
 • ช่วง High Season (1 พ.ย. – 30 เม.ย.) ผู้เข้าพักต้องรับผิดชอบในการจ่ายค่าใช้จ่ายเต็มจำนวนการจอง ถ้าหาก
  • แจ้งล่วงหน้าน้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันเช็คอิน
  • ‘ไม่มาเช็คอิน’ ในวันที่จองจนถึง 22:00 น.

เงื่อนไขทั่วไป

 • ห้าม สูบบุหรี่หรือใช้อุปกรณ์ที่ทำให้เกิดประกายไฟภายในอาคาร มิฉะนั้นจะถูกปรับ 2,000 บาทตามกฏหมาย
 • ห้าม นำบุคคลภายนอกเข้ามาในบริเวณโรงแรมโดยเด็ดขาด
 • ห้าม นำสัตว์เลี้ยงเข้ามาในบริเวณโรงแรมโดยเด็ดขาด
 • ห้าม กรุณาอย่านำอาหารเข้าไปรับประทานในห้องนอน กรุณาใช้บริเวณห้องรับประทานอาหารหรือบริเวณที่จัดให้เท่านั้น
 • ห้าม นำยาเสพติด, อาวุธ, หรือสิ่งผิดกฏหมายอื่นๆเข้ามาในบริเวณโรงแรมโดยเด็ดขาด มิฉะนั้นทางโรงแรมจะแจ้งความดำเนินคดีตามกฏหมาย
 • ผู้เข้าพักควรรักษามารยาทที่ดีต่อผู้เข้าพักท่านอื่น โดยไม่ส่งเสียงรบกวน, ไม่ทำความสกปรก, และไม่ปฏิบัติตัวใดใดที่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนรำคาญ